sakari_ellonen (sakari_ellonen) wrote in sipana,
sakari_ellonen
sakari_ellonen
sipana

lasikatoista ja homososiaalisuudesta

Tekniikan alan opiskelijoille jaettavassa ura-/rekrytointilehti Campuksessa oli yllättävän hyvä kirjoitus lasikattoilmiöstä. En valitettavasti löytänyt nettiviitettä, mutta tuskinpa se teille, arvon kanssa-sipanat, Suomen tasa-arvon mylly ja timanttipora, toisi informatiivisesti mitään uutta. Haluaisin kuitenkin kommentoida erästä lasikattokeskusteluissa näkyvästi poissaolevaa tai ainakin minun silmiäni paennutta kysymystä:

Yksinkertaistetusti ongelma tuntuu olevan homososiaalisuus eli kaltaistensa suosiminen työhönottotilanteessa ja se, että sukupuoli on merkitsevä ero. Kun siis tällä hetkellä suurin osa johtoportaasta on miehiä ja naiset eivät ole kaltaisia vaan erilaisia ja siten epäedullisemmissa lähtökohdissa. Tavoitteeksi maalaillaan vaihtelevin reseptein työhönottojärjestelmää, joka olisi sukupuolelle sokea. Naiset ovat keskimäärin miehiä korkeammin koulutettuja ja tämä on ehkä yleisin argumentti naisten vähintään yhdenveroisen pätevyyden puolesta (kommentoikaa ihmeessä muitakin argumentteja, jostain syystä ei nyt satu mieleen).

Työpaikka johtoportaassa ei kuitenkaan ole mekaaninen tehtävä eikä pätevyyttä siihen voida mitata arvosanoilla tai muutenkaan kvantitatiivisesti. Se on myös ellei jopa ennen kaikkea sosiaalinen asema, ja olemassa oleva johtoryhmä määrittelee, kuka on "pätevä laumaan." Kävimme fuksivuonna Nokialla yritys-exculla ja siellä eräs mies sanoi, että hän miettii aina ensimmäiseksi "lähtisinkö haastateltavan kanssa kahden viikon vaellukselle." Johtoporras viettää töissä useimmiten yli 70 tuntia viikossa, josta suuri osa sisältää vuorovaikutusta työtovereiden kanssa; työpaikka on taatusti mahdollisen perheen jälkeen tärkein sosiaalinen miljöö.

Minusta on kummallista syyttää ketään siitä, että palkkaa sosiaaliseen miljööseensä henkilön, jonka kanssa arvelee tulevansa paremmin toimeen. Lisäksi homososiaalisuus on mielestäni sosiaalinen fakta, jos yhteiskunta muuttuisi niin paljon nykyistä suvaitsevaisemmaksi, ettei kaltaisiaan suosittaisi, niin suvaitsevaisuudesta tulisi siinä määrin tärkeä yhteinen nimittäjä, ettei erilaisuudesta voitaisi puhua ollenkaan samalla kielellä kuin nyt.

Uraa edistävät verkostot mainitaan usein ikään kuin miesten salaliittona naisia vastaan. En kuitenkaan jaksa uskoa sosiaalisen kanssakäymisen rationalisoituneen niin pitkälle, että verkostojen rakenne voitaisiin palauttaa urasuunnitelmiin tai vastaavaan hyödyn tavoitteluun. Korkeintaan siinä mielessä, että valitessaan nuorena uraa ei tule välttämättä miettineeksi kavereiden mieltymyksiä vaan omaa kunnianhimoaan ja ajautuu sitten työpaikan jo mainitun sosiaalisen ulottuvuuden takia eniten tekemisiin oman alan ihmisten kanssa. Sosiaalisten verkostojen sukupuolittuminen sitä paitsi alkaa jo varhaislapsuudessa; samalla kun sisäistetään sukupuolirooli niin opitaan myös tulemaan paremmin toimeen ja viihtymään muiden saman roolin omaksuneiden kanssa. Olenko pahasti väärässä jos väitän, että keskimäärin naisilla on enemmän ja lähempiä naispuolisia ystäviä, samoin kuin miehillä keskenään, aikuisiässäkin?

Kysyn siis ennen kaikkea, että onko teidän mielestänne ylipäätään realistista tai mielekästä tavoitella sukupuolelle sokeita työmarkkinoita, jos sukupuoli on merkitsevä ero muussa sosiaalisessa elämässä? Sukupuolten raja on tuskin hälvenemässä lähitulevaisuudessa vaan epämääräisen määräinen kaksijako vallinnee vielä pitkään. Vähemmistökiintiöillä voidaan saada aikaan, että naiset pääsevät näyttämään johtajataitonsa ja siten vakuuttavat osaamisellaan, mutta uskon johtoporraselämän pysyvän kuppikuntaelämänä ja siitä seuraavan kaltaisten suosimista. Olisiko naisten ja miesten leirityminen eri firmoihin toivottua tasa-arvoa? Siihen saatettaisiin kiintiöiden kautta yltää helpommin kuin aidosti heterogeeniseen johtamiseen.

Yritin siis tässä kaikessa sanoa, etten oikein usko työelämää ulkopuolelta sääntelemällä saavutettavan merkittävää edistystä elleivät sukupuolet sekoitu tarpeeksi muuallakin.
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic
  • 0 comments